Ramowy rozkład dnia - GRUPA II

6.30 - 8.10
schodzenie się dzieci
zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

8.15 - 8.25
zabawy w kącikach zainteresowań
czytanie bajek
ćwiczenia poranne
przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-sanitarne

8.30
czas na posiłek – śniadanie

8.45- 10.30
zajęcia dydaktyczne kierowane przez nauczyciela; realizacja podstawy programowej; zajęcia dodatkowe
zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne
praca indywidualna z wychowankami

10.30 – 12.00
spacery
zabawy dowolne na placu przedszkolnym
zabawy dowolne w sali
zabawy ruchowe
praca indywidualna z dziećmi
przygotowanie do obiadu
czynności samoobsługowe

12.10 -
czas na posiłek-obiad

12.30 - 12.45
higiena jamy ustnej

12.50 -13.30
relaksacja po obiedzie
czytanie bajek
czynności porządkowe

13.30 - 14.40
Zabawy dowolne
Praca indywidualna z wychowankami.
Zabawy zorganizowane
Przygotowanie do podwieczorku

14.45
czas na posiłek-podwieczorek

15.00 - 17.30
Zabawy swobodne
Rozchodzenie się dzieci do domu.
Przedszkolowo.pl logo